stillness is the key

RYAN HOLIDAY (2019)

Bestand_000 (1).jpeg

  • Waar gaat het boek over?

Stillness Is The Key - In het Nederlands: In Stilte Ligt Het Antwoord - gaat over de rol van stilte in ons dagelijks leven en waarom het belangrijk is om verstilling na te streven. Het boek is geschreven door Ryan Holiday (1987), van origine een marketeer. De subtitel is ‘An Ancient Strategy for Modern Life’. Holiday put hierbij inspiratie uit voorbeelden uit de klassieke wijsbegeerte, de kunst, de sport, het zakenleven en de politiek. Van Seneca tot Churchill tot Tiger Woods: ze komen allemaal voorbij.

  • Wat betekent 'Stillness'?

Het woord betekent letterlijk ‘stilte’, maar ‘verstilling’ is in de context van dit boek een betere vertaling. Holiday citeert de filosoof Epictetus: ‘Beheersing, vrijheid, geluk en kalmte’. Een perfect evenwicht, waarin helderheid zorgt voor inzicht en vertrouwen.

  • Voor wie is het boek bedoeld?

 

- Voor wie moeite heeft met de afleidingen c.q. verleidingen van deze tijd.

- Voor wie op zoek is naar meer rust, stilte, bezinning en focus.

  • Waarom is het relevant?

Dit boek belooft een strategie te bieden voor hoe om te gaan met de uitdagingen van de moderne tijd. En die uitdagingen zijn, zeker als het om de bedreiging van stilte gaat, talrijk: social media, 24 uurs-bereikbaarheid, de voortrazende media, de maatschappelijke prestatiedruk. En dan hebben we het nog niet eens over het COVID-tijdperk gehad, want dit boek is net vóór de pandemie verschenen.

  • Takeaways

Wat kunnen we leren van dit boek? Ik heb de volgende 5 'takeaways' - lessen en andere inzichten - eruit gehaald:

1. Discipline is essentieel

Om verstilling te vinden is discipline onontbeerlijk. Een groot deel van de ruis die de stilte in ons leven doorbreekt, creëren we zelf. En als we deze ruis niet zelf creëren, dan laten we de ruis die door anderen wordt veroorzaakt, toe in ons leven. Het vergt discipline om afleiding buiten de deur te houden, om je smartphone aan de kant te schuiven, om dagelijks te mediteren, om geduld te bewaren, enzovoorts. 

2. Ruis ontstaat grotendeels door jezelf

Afleiding ligt, dankzij de smartphone, letterlijk binnen ieders handbereik. Maar je hoeft die telefoon niet op te pakken. Je hoeft niet te scrollen. Je hoeft niet meteen dat appje te beantwoorden. Maar ook andere ruis ontstaat in onszelf: spijt om verkeerde keuzes, woekerende ambitie, eerzucht, wrok. De wijze waarop je met die interne ruis omgaat, bepaalt in grote mate hoe voorspoedig jouw pad naar verstilling loopt.

3. Stop met het beheersen van de tijd

 

De hedendaagse maatschappij heeft een obsessie ontwikkeld voor het controleren van tijd. Tijd wordt zo effectief mogelijk ingedeeld en gemanaged, alles met het oog op productiviteit. Maar tijd maakt ons ook gehaast; bang als we zijn om niet alles uit het leven gehaald te hebben voordat we dood gaan. Verstilling vinden we pas wanneer we tijd durven los te laten en als een voldongen feit zien dat we niet onder controle kunnen krijgen. Paradoxaal genoeg zorgt die acceptatie ervoor dat we meer met onze tijd kunnen doen, omdat we het ‘controlejuk’ van ons hebben afgeworpen.

4. Compassie voor jezelf

We leggen onszelf veel druk op. Om te presteren op het werk, om in ons gezin mee te draaien, om ons als individu zoveel mogelijk te ontplooien. Vaak hebben we nog wat te bewijzen. Naar anderen toe, maar vooral naar onszelf. De interne criticus jaagt ons op, houdt ons continu scherp en vergt het uiterste van ons. Maar deze criticaster laat ook nooit los. Pas als je jezelf durft te vergeven voor fouten en jezelf toestemming geeft om even ‘minder’ te zijn dan gewoonlijk, creëer je ruimte om tot jezelf te komen: verstilling.

5. Validatie van wie je bent, ligt in jezelf

Vooral op ons werk, zo betoogt Holiday, voelen we ons ‘nodig’. Daar vinden we erkenning, waardering en beloning voor wat we doen. Die externe validatie vinden we belangrijk, omdat het voor inkomen zorgt én voor status. Ook thuis zoeken we validatie, door onszelf honderd procent te geven voor ons gezin of onze partner. Door bovenop de bal te zitten, proberen we deze queeste naar validatie in de goede richting te duwen. Hierdoor forceren we onszelf. Door verstilling vinden we juist validatie in onszelf: als je jezelf erkent en waardeert voor wie je bent, is dat vaak al meer dan genoeg. De rest is bonus.

  • Om over na te denken:

In het hoofdstuk ‘Accept a Higher Power’ houdt Holiday een pleidooi voor het aanvaarden van een ‘God-achtige’ hogere macht. Niet omdat hij de lezer geloof of religie wil opdringen, maar om het bewustzijn te creëren dat wij als mensen niet het leven, de tijd en de wereld kunnen beheersen. Het kan volgens Holiday een geruststellende gedachte zijn om te accepteren dat er krachten zijn die buiten onze macht liggen. De auteur pleit in dit opzicht voor een concept dat zich het best laat vertalen als ‘God’. Ik paste echter de volgende gedachteoefening toe. Vervang 'God' eens door ‘natuur’: dat verandert direct het perspectief.

  • Waarom moet je dit boek lezen?

 

Als je aan het denken gezet wilt worden over jouw eigen gedrag. En als je wilt nadenken over hoe bewust je bent van de wijze waarop je met de uitdagingen van de moderne tijd omgaat.

 

  • En waarom niet?

 

Als je op zoek bent naar concrete tips en trucs hoe je ‘stillness’ kunt bereiken. Want die geeft Holiday niet.

 

Meer informatie over Ryan Holiday vind je hier.

Meer werken van Ryan Holiday vind je bij je lokale boekhandel of hier (Bol.com) of hier (Dominicanen).